tuyển sinh trái tu vấn
Trang chủ → Vmclub ?

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

BCH LCĐ KHOA THÚ Y

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------o0o-----------

                                                                                                       Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

 

 

 QUY CHẾ

 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ CHUYÊN NGÀNH

KHOA THÚ Y - ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

Điều 1: Tên gọi, mục đích, chức năng của Câu lạc bộ

1.1.   Tên gọi

-          Tên tiếng Việt   : Câu lạc bộ chuyên ngành Thú y

-          Tên tiếng Anh   : Veterinary Medicine Club

-          Viết tắt             : V.M.Club

 

-          Logo của CLB             : 

1.2.   Mục đích:

-          Tạo cơ cho các thành viên của CLB rèn luyện và nâng cao kiến thức chuyên ngành thú y.

-          Là nơi các thành viên của CLB có cơ hội cho rèn luyện tay nghề chuyên môn

-          Giúp cho các thành viên của CLB tiếp cận và giải quyết những vấn đề thường gặp trong chuyên môn.

-          Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi – thú y

1.3.   Chức năng của V.M.Club

-          CLB chuyên ngành Thú y hoạt động trong lĩnh vực học tập nâng cao kiến thức và rèn luyện tay nghề về Thú y

-          Tổ chức các hoạt động học tập mở rộng, nâng cao kiến thức về thú y thông qua các chương trình tập huấn, hội thảo với các Cơ quan, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.

-      Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện tay nghề thú y thông qua các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, mổ khám, chẩn đoán điều trị cho động vật.

-                    Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng rèn luyện các kỹ năng mềm cho thành viên

-          Đảm bảo cho các mục đích của Câu lạc bộ trong suốt quá trình hoạt động và phát triển.

Điều 2: Hoạt động của Câu lạc bộ chuyên ngành Thú y

2.1. Nguyên tắc hoạt động của V.M.Club

-          CLB V.M.Club hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động và quản lý tập trung.

-                    CLB hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của BCN CLB, nhưng chịu sự quản lý, giám sát, quyết định trực tiếp của BCH LCĐ khoa Thú y và sự định hướng của Ban cố vấn . BCN CLB chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của CLB.

-          BCH LCĐ khoa Thú y có thể phối hợp với các cá nhân, đơn vị khác trong và ngoài trường trong quá trình duy trì hoạt động của CLB.

-          Các hoạt động của CLB phải được xây dựng theo kế hoạch có định hướng của Ban cố vấn. Mọi hoạt động diễn ra trong CLB đều phải báo cáo với BCH LCĐ khoa Thú y.

-          Hoạt động của CLB được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động từ các thành viên. Các nội dung hoạt động của CLB chuyên ngành Thú y được chon lựa dựa trên một số tiêu chí sau:

o       Nội dung phải mang tính thiết thực, bổ ích phục vụ cho việc học tập nâng cao kiến thức và rèn luyện tay nghề cho sinh viên.

o       Thúc đẩy được phong trào học tập và rèn luyện tay nghề chuyên môn cho các thành viên của CLB và sinh viên trong khoa.

o       Khuyến khích các ý tưởng mới về nội dung hoạt động

-          Các thành viên của Câu lạc bộ phải nộp phí thành viên để duy trì các hoạt động của CLB và chủ động tìm kiếm các nguồn tài trợ cho CLB.

2.2. Hình thức hoạt động của CLB V.M.Club

2.2.1. Các hoạt động thường xuyên

-          CLB tổ chức và duy trì các hoạt động thường xuyên theo kế hoạch được xây dựng.

-          Ban chủ nhiệm CLB phối hợp với BCH LCĐ khoa hoặc các cá nhân, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động thường xuyên và các buổi cemina, mini workshop theo các chủ đề và tập huấn tay nghề cho thành viên.

-          CLB thường xuyên sưu tầm và cập các tài liệu về chuyên ngành thú y và các lĩnh vực khác từ các nguồn như: báo chí, internet, tài trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp để các thành viên tra cứu và tham khảo.

2.2.2. Các hoạt động thường kỳ

-          CLB xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thường kỳ. Các hoạt động thường kỳ có thể được tổ chức theo tuần, tháng, quý hoặc các dịp đặc biệt như: 26/3, Ngày truyền thống của ngành Thú y -11/7, Mùa hè TNTN, 20/11…

-          BCH LCĐ khoa Thú y có thể phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường để tổ chức các hoạt động thường kỳ của CLB.

-          CLB tổ chức các cuộc thi tay nghề chuyên môn thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tổ chức các buổi tham quan, học tập tại các hộ chăn nuôi, trang trại và các cơ sở sản xuất thuốc thú y và thức ăn gia súc.

-          Hàng quý CLB in cuốn Trang thông tin nội bộ. Đây sẽ là một kênh trao đổi các vấn đề chuyên môn, là môi trường sáng tạo, chia sẻ những tài liệu, hình ảnh chuyên môn cho các thành viên tham khảo. CLB se ghi nhận và có những phần quà ý nghĩa cho các thành viên có đóng góp tích cực.

Điều 3: Tổ chức và điều hành CLB V.M.Club.

CLB được tổ chức - điều hành bởi BCN CLB và có định hướng của Ban cố vấn. BCN có các nhóm chuyên trách như:

- Nhóm Phát triển kiến thức chuyên môn

- Nhóm Nâng cao tay nghề chuyên môn

- Nhóm Hậu cần và vận động tài trợ.

- Các nhóm thành viên

3.1. Ban cố vấn

-      Là các GS, PGS, TS, các giảng viên trong khoa thú y và các cán bộ kỹ thuật của các Cơ quan, Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y

-          Ban cố vấn sẽ định hướng và thẩm định các nội dung và chương trình hoạt động của Câu lạc bộ.

3.2. Ban chủ nhiệm

-          Là những người chịu trách nhiệm trước CLB về việc điều hành, duy trì các hoạt động của CLB.

-          Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm CLB kéo dài 1 năm. Trường hợp có sự biến động về nhân sự hoặc hoạt động kém hiệu quả, khi có ý kiến của đa số các thành viên thì tiến hành kiện toàn lại đội ngũ BCN.

-          Chủ nhiệm CLB:  là người chịu trách nhiệm cao nhất trong BCN và thực hiện chức năng quản lý chung. Chủ nhiệm CLB là cầu nối của CLB với BCH LCĐ khoa trong chức năng quản lý và xin ý kiến của Ban cố vấn trong việc định hướng và tổ chức các hoạt động.

-          Phó chủ nhiệm (số lượng 3) được bổ nhiệm để giúp việc cho Chủ nhiệm thực hiện công việc điều hành và quản lý CLB. Công việc cụ thể của các Phó chủ nhiệm do Chủ nhiệm phân công hợp lý.

3.2. Các nhóm chuyên trách và nhóm thành viên.

-          Nhóm Phát triển kiến thức chuyên môn: Được phân công lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các buổi cemina, hội thảo tập huấn theo những chủ đề cần thiết và hợp lý. Thu thập và tìm kiếm các tài liệu mới từ các tạp chí chuyên ngành cho các thành viên dịch và tham khảo.

-          Nhóm Nâng cao tay nghề chuyên môn: Được phân công lên kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc động vật phục vụ thực hành, chăm sóc điều trị bệnh súc gửi tại Bệnh viên Thú y; Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao tay nghề cho các thành viên CLB, chủ động tìm kiếm các nguồn bệnh súc để mổ khám, chẩn đoán, điều trị.

-          Nhóm Hậu cần và Vận động tài trợ: Chịu trách nhiệm quản lý tài chính, chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động; quản lý thành viên; Tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ sở chăn nuôi để có nguồn tài trợ, địa điểm phục vụ tham quan, học tập cho các thành viên.

-                    Nhóm thành viên CLB: Được thành lập dựa trên số lượng thành viên tham gia từ các Chi đoàn nhằm đảm bảo cho quá trình sinh hoạt và quản lý được thuận tiện. Mỗi nhóm thành viên đều có các Trưởng nhóm và các Phó trưởng nhóm. Các nhóm thành viên hoạt động theo quy chế và kế hoạch của CLB.

o       Trưởng nhóm thành viên có trách nhiệm quản lý thành viên trong nhóm và dẫn dắt phong trào hoạt động của nhóm, là cầu nối giữa nhóm thành viên với BCN.

o       Các Phó trưởng nhóm thành viên có trách nhiệm giúp việc cho trưởng nhóm trong việc điều hành và quản lý các thành viên trong nhóm.

Trưởng nhóm và các phó trưởng nhóm được BCN giới thiệu và được các thành viên  trong nhóm bầu thông qua hình thức hiệp thương.

3.3. BCH LCĐ khoa Thú y

-          Theo dõi, định kỳ kiểm tra các hoạt động của CLB

-          Quyết định các vấn đề về nhân sự và sử dụng tài chính của CLB

-          Báo cáo với BCN khoa Thú y và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về các hoạt động của CLB khi được yêu cầu.

Điều 4. Thành viên của CLB và các quy định về thành viên

4.1. Điều kiện là thành viên của CLB V.M.Club

-          Là sinh viên đang học tập tại Khoa Thú y - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội có nguyện vọng học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức và tay nghề chuyên môn.

-          Tán thành quy chế hoạt động của CLB, có đơn xin gia nhập CLB và được sự chấp thuận của BCN CLB và BCH LCĐ khoa Thú y.

4.2. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên CLB

4.2.1. Quyền lợi:

-          Được tham gia vào các hoạt động chính thức của CLB

-          Được tư vấn giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình học tập

-          Được tham gia vào các chương trình phối hợp giữa CLB với các Cơ quan, Doanh nghiệp để nâng cao kiến thức và tay nghề chuyên môn.

-          Có cơ hội được tiếp xúc với các Cơ quan, Doanh nghiệp khi ra trường tìm kiếm việc làm.

-          Có quyền được đưa ra các ý kiến đóng góp, xây dựng nội dung chương trình hoạt động của CLB.

-          Có quyền xin ra khỏi CLB nếu có nguyện vọng.

4.2.2. Nghĩa vụ:

-          Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi quy đinh sinh hoạt của CLB

-          Tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp ý kiến xây dựng CLB.

-          Tham gia các chương trình sinh hoạt của CLB đúng giờ. Nếu đến muộn quá 15 phút, thành viên đó phải chịu trách nhiệm tổ chức một hoạt động theo chủ điểm của lần sinh hoạt kế tiếp.

-          Tích cực tìm kiếm các nguồn tài trợ phục vụ hoạt động của CLB.

-          Đóng lệ phí đầy đủ.

Điều 5: Khen thưởng và kỷ luật

-          Các thành viên, nhóm thành viên có đóng góp tích cực cho CLB được ghi nhận trong quán trình tham gia các hoạt động sẽ được đề nghị biểu dương và khen thưởng ở các cấp.

-          Những thành viên vi phạm quy chế, tuỳ theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến khai trừ ra khỏi CLB.

-          Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật thành viên phải được BCN họp thông qua và xin ý kiến BCH LCĐ khoa Thú y. Đồng thời phải công khai đối với tất cả các thành viên của CLB.

Điều 6: Tài chính của CLB V.M.Club

-          CLB duy trì hoạt động của mình dựa vào nguồn tài chính chủ yếu được xây dựng  từ khoản thu lệ phí từ các thành viên. Lệ phí hoạt động hàng tháng đối với mỗi thành viên CLB là 10.000đ (mười ngàn đồng). Lệ phí được nộp vào các ngày 01 – 05 hàng tháng.

-          Các hoạt động không thuộc kế hoạch của CLB sẽ không được sử dụng kinh phí thu từ lệ phí đóng góp của các thành viên.

-          Kinh phí hỗ trợ, tài trợ của các cá nhân, các đơn vị, các tổ chức được tính vào nguồn kinh phí chung của CLB.

-          Việc quản lý tài chính của CLB do Nhóm Hậu cần và Vận động tài trợ quản lý. Việc chi, thu tài chính phải đảm bảo chế độ báo cáo thường xuyên một cách công khai, minh bạch dưới sự giám sát, kiểm tra của BCN CLB và BCH LCĐ khoa Thú y.

-          Các quyết định sử dụng tài chính tuỳ theo mức độ sẽ được BCN CLB quyết định và báo cáo với BCH LCĐ khoa Thú y. Trong một số trường hợp đòi hỏi mức chi lớn BCN CLB xin ý kiến của BCH LCĐ khoa Thú y để được phê duyệt.

Điều 7: Hợp tác của câu lạc bộ

-          Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp tác, phối hợp với CLB trong trường hợp cần thiết phải có văn bản hợp tác, phối hợp cụ thể với BCH LCĐ khoa Thú y.

-          CLB có quyền hợp tác với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc duy trì, vận hành và phát triển CLB được BCH LCĐ khoa Thú y đại diện ký kết các văn bản phối hợp giữa CLB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân đó.

Điều 8: Tổ chức thực hiện

8.1. Phạm vi điều chỉnh của quy chế

-            Quy chế có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế hoạt động của CLB.

-          Hội nghị thành viên CLB có quyền quyết định điều chỉnh hoặc thay đổi quy chế này khi có trên hai phần ba số thành viên tán thành.

-          LCĐ khoa Thú y đóng vai trò tham mưu, thông qua quy chế của CLB và đề nghị BCH Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ra quyết định công nhận.

8.2. Hiệu lực của quy chế

-          Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được ký thông qua

-          Quy chế hết hiệu lực khi CLB chuyên ngành Thú y (V.M.Club) giải tán hoạt động hoặc được thay bằng quy chế mới.

BTV ĐOÀN TN TRƯỜNG ĐHNN HÀ NỘI

Bí thư

Nguyễn Thị Lập Thu

BCH LCĐ KHOA THÚ Y

Bí thư

Nguyễn Văn Minh

Nơi nhận:

-          BCN khoa Thú y

-          BCH LCĐ khoa Thú y   để b/c

-          BCH Đoàn Trường

-          Các đơn vị, tổ chức: để p/h

-          Các thành viên: để t/h

Lượt truy cập:


Đang online: 1

Khách: 1

Người sử dụng: 0

quanlybaiviet

Chào mừng Guest đến với hệ thống quản lý bài viết trực tuyến.
Hãy chọn các thư mục !

quanlybaiviet

Quản lý bài đăng: Tin Tức


<<< Quay lại

quanlybaiviet

Quản lý bài đăng: Thư Viện Số


<<< Quay lại

quanlybaiviet

Quản lý bài đăng: Giáo trình - Bài giảng


<<< Quay lại

quanlybaiviet

Quản lý bài đăng: Nhóm - Đội


<<< Quay lại

quanlybaiviet

Quản lý bài đăng: Tuyển Dụng


<<< Quay lại

online

, ,Vmclub, cau lac bo chuyen nganh thu y, thu y, cha nuoi, dai hoc nong nghiep
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối